Apakah itu YouGov Reel?

YouGov Reel ialah alat pengukuran ujian pendailan masa nyata untuk pengiklanan visual / audio. Ia mudah difahami, amat intuitif dan cara yang menyeronokkan untuk prauji iklan. 

 

Bagaimanakah cara YouGov Reel dijalankan?

YouGov Reel dapat membantu klien meminimumkan risiko melancarkan iklan tidak berkesan atau iklan yang boleh merosakkan imej jenama.

Kami menjalankan kaji selidik dengan video ujian yang dibenamkan dan menghantarnya khalayak sasaran untuk penilaian prapelancaran. Sambil video dimainkan, orang yang ditemu duga boleh menilaikan bingkai demi bingkai masa nyata dengan menggunakan skala secara dalam talian.

 

 

Mengapa perlu menggunakan YouGov Reel?

Dengan memahami bagaimana sesuatu iklan itu berfungsi kepada pengguna-pengguna berkenaan, klien dapat:

  • Mengoptimumkan kandungan babak demi babak
  • Memilih kandungan berdasarkan mektriks individu, seperti daya tarikan global, komunikasi mesej, penjenamaan, respons emosi

Contact

Email: ap.sales@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Reel?