Omnibus


Dapatkan pandangan atau kehadiran media yang anda perlukan. Di Malaysia, keputusan diserahkan dalam masa 3 hari dari tinjauan mingguan terhadap 1,000 orang dewasa, dengan sokongan perkhidmatan penuh dan pelaporan langsung.

Paparan Pantas untuk Malaysia

Saiz sampel:

1,000 wakil orang dewasa Malaysia berumur 18 ke atas dalam talian

 

Kos:

Muat turun kad kadar kami

 

 

Kekerapan:

Tinjauan mingguan bermula setiap hari Khamis

 

Penghantaran keputusan:

Keputusan diserahkan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh pelancaran

         

Boleh Serah:

Data diserahkan dalam alat manipulasi data intuitif kami, Crunch &Toplines

 

Analisis Keputusan:

Menyediakan 9+ pecahan demografi

 

 

Pasaran APAC yang lain

Sila lihat tawaran Omnibus kami di pasaran APAC yang lain: Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Filipina, SingapuraTaiwan, Thailand, Vietnam

 

 

Contact

Email: realtime.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov RealTime?