Dasar Privasi


YouGov plc (sebuah syarikat yang didaftarkan di England dan Wales dengan nombor syarikat 03.607.311 yang mempunyai pejabat berdaftar di 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT) (selepas ini dirujuk sebagai "YouGov", "kami" atau "kita") komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda.

Polisi ini (bersama-sama dengan Terma dan Syarat Penggunaan) dan apa-apa dokumen lain yang kami rujuk di dalam polisi ini atau Terma dan Syarat Penggunaan, termasuk Kod Etika Persatuan Penyelidikan Pasaran,  menggariskan bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda dan bersama siapa ia akan dikongsi. Sila baca dengan teliti.

Sebarang perubahan yang dibuat dalam dasar privasi kami pada masa akan datang akan dipaparkan di halaman ini.

1                Apakah maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda? 

1.1          kami mungkin mengumpul dan memproses data berikut mengenai anda ( "maklumat anda"):

1.1.1       maklumat hubungan termasuk nama, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon;

1.1.2       maklumat yang anda berikan apabila mengambil bahagian dalam undian  tertentu, panel atau lain-lain bentuk penyelidikan YouGov seperti YouGov Pulse. Penyertaan dalam panel, aktiviti dan undian berikut adalah secara sukarela dan beberapa aktiviti tersebut mungkin melibatkan data peribadi anda yang sensitif termasuk maklumat mengenai bangsa, pandangan politik, keahlian kesatuan sekerja, kesihatan dan / atau sabitan jenayah anda.

1.1.3       maklumat yang anda berikan apabila anda melengkapkan profil anda di laman web atau mengakses kandungan media sosial anda melalui laman web ini;

1.1.4       maklumat yang anda berikan berkaitan dengan pendapat, sikap, pengalaman anda dan penggunaan produk-produk atau perkhidmatan tertentu; dan

1.1.5       butiran akaun bank anda (jika anda memenangi hadiah menarik atau layak menerima insentif daripada kami).

1.2         Kami mungkin mengumpul maklumat anda melalui kaedah-kaedah berikut:

1.2.1       maklumat yang anda serahkan secara dalam talian melalui laman web kami dengan mendaftar Panel YouGov atau menyertai aktiviti YouGov atau undian; 

1.2.2       sebarang surat-menyurat yang anda hantarkan kepada kami;

1.2.3       butiran lawatan anda ke laman web kami dan sumber-sumber yang anda akses (yang mungkin termasuk, antara lain; data trafik dan data komunikasi);

1.2.4       maklumat yang anda hantarkan di laman web kami; 

1.2.5       butiran transaksi  atau pesanan  yang anda lakukan melalui laman web kami; dan

1.2.6       maklumat yang anda berikan kepada kami melalui media sosial atau melalui suapan media sosial anda.

1.3          Kami sedar bahawa maklumat anda mungkin bersifat sulit dan kami akan melindungi kerahsiaan maklumat anda mengikut prosedur biasa dan keperluan undang-undang. Kami tidak akan menggunakannya untuk sebarang tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam polisi ini. 

1.4          Kami akan memproses maklumat anda mengikut Akta Perlindungan Data 1998 dan Kod Etika Persatuan Penyelidikan Pasaran.

2            Bagaimana kami menggunakan maklumat anda?

2.1          Kami menggunakan maklumat anda dengan cara yang berikut:

2.1.1       untuk menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan kami (sila juga merujuk bahagian di bawah yang bertajuk "Dengan siapa kami berkongsi maklumat anda");

2.1.2       untuk menganalisa data bagi tujuan penyelidikan dan menggabungkan ia ke dalam laman web kami dan untuk tujuan penyelidikan dan analisis am;

2.1.3       untuk memastikan kandungan laman web kami dibentangkan dengan sebaik mungkin untuk anda;

2.1.4       untuk menangani sebarang aduan, pertanyaan atau masalah teknikal yang anda alami;

2.1.5       untuk tujuan dalaman kami, seperti kawalan kualiti, prestasi laman web, sistem pentadbiran dan penilaian penggunaan laman web kami, supaya kami dapat menyediakan anda dengan perkhidmatan yang dipertingkatkan dan pengalaman yang lebih baik;

2.1.6       untuk memaklumkan anda mengenai perubahan perkhidmatan atau sebarang perubahan yang boleh menjejaskan penyertaan anda dalam aktiviti YouGov;

2.1.7       untuk menyediakan anda dengan maklumat, produk penyelidikan atau perkhidmatan yang anda minta daripada kami, atau yang kami rasa dapat menarik minat anda;

2.1.8       untuk menyediakan anda dengan hasil penyelidikan YouGov;

2.1.9       untuk membuat laporan dalam membantu pemasaran pada masa akan datang;

2.1.10     untuk menjemput anda mengambil bahagian dalam kaji selidik, undian atau aktiviti kami dan untuk memaklumkan kepada anda mengenai isu-isu yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti tersebut;

2.1.11     untuk memaklumkan anda jika anda memenangi salah satu daripada hadiah cabutan kami (maklumat ini juga akan disiarkan di laman web kami); dan 

2.1.12     untuk membolehkan kami menyampaikan hadiah, bayaran atau ganjaran kepada anda.

2.2          Kami boleh memantau penggunaan laman web kami dan merekodkan alamat e-mel anda dan / atau alamat IP, sistem operasi dan jenis pelayaran untuk pentadbiran sistem. Ia adalah maklumat statistik mengenai tindakan pelayaran dan corak pengguna kami dan tidak mengenal pasti mana-mana individu. 

2.3          Kami hanya menyimpan maklumat anda selama mana ia diperlukan.

3             Cookies

3.1        Kami mungkin menggunakan "cookies" untuk mengumpul maklumat yang dirujuk dan mengesan penggunaan laman web kami oleh pihak anda. Cookie ialah satu fail teks yang mengandungi sejumlah kecil maklumat yang dikirimkan ke pelayar anda apabila anda melawat sesuatu laman web. Cookie ini kemudian dihantar kembali ke laman web asal bagi setiap lawatan berikutnya, atau ke laman web lain yang mengenalinya.

3.2        Cookies adalah satu teknologi yang amat berguna dan ia melakukan banyak tugasan yang berbeza. Kami menggunakan pelbagai jenis cookies (termasuk beberapa tugasan yang boleh kami letakkan dan lain-lain yang mana kami benarkan pihak ketiga untuk meletakkannya di laman web kami) untuk beberapa tujuan.

3.3        Untuk maklumat lebih lanjut mengenai "cookies", mengapa kita menggunakannya dan bagaimana untuk menolak cookies, sila lihat Dasar Cookies kami.

4             Hubungi

4.1          Dengan menjadi Ahli YouGov, anda bersetuju untuk membenarkan kami  berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau sms berhubung dengan keahlian  panel YouGov anda dan peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti YouGov. Ianya termasuk tetapi tidak terhad kepada komunikasi yang berkaitan dengan:

  • Undian YouGov;
  • YouGov Pulse (teknologi pemantauan digital kami);
  • YouGov  dalam talian (Opigram) (unsur interaktif laman web kami);
  • Lain-lain bentuk penyelidikan YouGov;
  • Hasil penyelidikan YouGov; dan 
  • Surat berita YouGov;

5             Ke mana kami pindahkan maklumat anda?

5.1          Maklumat anda boleh diakses dan diproses oleh kakitangan, pembekal perkhidmatan, gabungan atau ejen kami di dalam mana-mana pejabat kami di seluruh dunia. 

5.2          Jangan hantarkan kepada kami maklumat anda sekiranya anda tidak bersetuju maklumat tersebut dipindahkan di luar EEA dengan cara ini. Dengan memberikan maklumat anda kepada kami, anda bersetuju dan membenarkan kami memindahkan dan menyimpan maklumat anda di mana-mana pejabat kami di seluruh dunia. Jika anda tidak bersetuju maka anda perlu berhenti melanggan dari panel YouGov. 

6            Dengan siapa kami berkongsi maklumat anda?

6.1          Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan mana-mana syarikat dalam kumpulan kami dan cawangan YouGov yang lain untuk tujuan pelaporan dalaman.

6.2          Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan organisasi lain:

6.2.1       pihak yang menyediakan perkhidmatan kepada kami supaya mereka dapat memenuhi perkhidmatan yang kami minta. Ia mungkin termasuk pembekal perkhidmatan yang menyokong sistem IT kami, sebagai contoh;

6.2.2       pihak yang menerima perkhidmatan kami supaya mereka boleh mendapat manfaat daripada perkhidmatan yang kami sediakan. Walaubagaimanapun, kami akan mengambil langkah-langkah sebaik yang mungkin untuk memastikan bahawa anda tidak akan didedahkan daripada maklumat yang diberikan kerana pihak kami tidak dapat mengetahui sepenuhnya maklumat sedia ada yang pelanggan kami telah perolehi tentang anda. Ia mungkin boleh menghubungkan maklumat tanpa nama yang kami sediakan, kepada maklumat lain yang kelak membolehkan mereka untuk mengenal pasti anda. Sebagai contoh: -

  • jika anda telah memberikan kami nama pengguna Twitter anda, kami mungkin berkongsi tweet yang dihantar oleh anda dan pengikut anda kepada pihak ketiga, dan selagi kami tidak akan mendedahkan pemegang twitter anda, ia mungkin bahawa sama ada (a) maklumat yang terkandung dalam suapan tersebut sahaja boleh mengenal pasti anda atau pihak ketiga atau (b) tweet tersebut boleh dikaitkan dengan maklumat lain yang mana ia telah dipegang oleh pihak ketiga seterusnya membolehkan mereka untuk mengenal pasti anda atau orang lain; atau
  • kami mungkin berkongsi apa yang kami anggap sebagai maklumat tanpa nama mengenai ahli-ahli panel kami dengan pihak ketiga yang akan menggunakannya untuk tujuan analisa, untuk meningkatkan pangkalan data mereka sendiri atau untuk mendapatkan gambaran tentang tingkah laku supaya mereka boleh membangunkan strategi yang menambah nilai kepada mereka, atau kepada perniagaan pelanggan mereka. Sebagai pelanggan kami dan seterusnya sebagai pelanggan mereka, mereka akan mempunyai pangkalan data mereka sendiri dan sumber maklumat lain, ia mungkin bahawa mereka boleh menghubungkan maklumat tanpa nama yang kami sediakan dengan maklumat yang sudah mereka miliki justeru dapat mengenal pasti anda; atau
  • kami boleh memberikan butir-butir peribadi terhad kepada pemproses data pihak ketiga yang dipercayai bagi maksud menggabungkan data kami dengan sumber data pihak ketiga yang lain. Set data akhir yang digabungkan akan dipaparkan tanpa nama dan tanpa sebarang rujukan.

6.2.3       jika kami menjual atau membeli mana-mana perniagaan atau aset, (kerana pihak kami boleh berkongsi data anda dengan bakal penjual atau pembeli);

6.2.4       jika kami atau sebahagian besar daripada aset syarikat kami dimiliki oleh pihak lain, di mana maklumat anda akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan; atau 

6.2.5       jika kami perlu berkongsi maklumat anda untuk mematuhi undang-undang atau peraturan (atau kami percaya bahawa kami perlu mendedahkan maklumat anda untuk tujuan tersebut), atau jika kami menguatkuasa atau mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan atau mana-mana terma dan syarat atau perjanjian untuk melindungi hak dan pemilikan kami atau pelanggan-pelanggan kami dan sebagainya.

6.3          Selain daripada yang disenaraikan di atas, kami tidak akan menyewa, menjual atau mendedahkan maklumat anda tanpa kebenaran anda.

6.4          Sila ingat bahawa setiap kali anda secara sukarela mendedahkan data peribadi dalam talian- contohnya di papan mesej, di blog atau laman bual, maklumat anda akan  dilihat oleh orang lain.

 

7            Bagaimana kami memastikan maklumat anda selamat?

7.1          Semua maklumat anda disimpan pada pelayan yang dijamin selamat yang mana ianya dimiliki atau disewa oleh kami.

7.2          Mana-mana transaksi pembayaran akan dibuat melalui BACS.

7.3          Jika anda mempunyai nama pengguna, kata laluan atau butiran log masuk lain yang membolehkan anda untuk mengakses bahagian-bahagian tertentu dalam laman web kami, anda tidak boleh membenarkan mana-mana individu untuk menggunakannya dan ia perlu disimpan sebagai maklumat sulit. Jika anda mendapati atau mengesyaki individu lain yang mengetahui butiran log masuk anda, anda perlu menghubungi kami di supportap@yougov.com secepat mungkin. Sila lihat Terma dan Syarat Penggunaan kami.

7.4          Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak benar-benar selamat. Walaupun kami akan menggunakan prosedur biasa kami dan mematuhi keperluan undang-undang untuk melindungi maklumat anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda yang dihantar ke laman web kami dan mana-mana penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Setelah kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur  dan ciri-ciri keselamatan yang ketat sebagai usaha kami untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

7.5          Laman web kami dari semasa ke semasa mengandungi pautan kepada dan dari laman web lain. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman, sila ambil perhatian bahawa laman tersebut harus mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk mana-mana laman atau bagi polisi privasi mereka. Sila semak dasar-dasar privasi sebelum anda menghantar maklumat anda ke laman yang berkenaan. Sila lihat Terma dan Syarat Penggunaan untuk peruntukan lanjut berkaitan laman web lain.

8              Hak anda

You have the right to access your personal information and should direct any request for your information to us at supportuk@yougov.com. Sila ambil perhatian bahawa caj sebanyak sepuluh pound (£ 10.00) dikenakan sebagai kos penyediaan maklumat daripada pihak kami. Penting juga untuk diingatkan bahawa, anda boleh meminta maklumat anda pada bila-bila masa, kami sentiasa meminta ahli-ahli panel kami untuk mengemas kini maklumat diri mereka untuk memberi ruang kepada kami menyemak semula butiran anda sepanjang tahun.

8.1          Oleh kerana aktiviti dan keperluan kami memerlukan kami untuk mengambil cetakan petikan mengenai pandangan dan pendapat pada masa tertentu, maka kami tidak dapat meminda sebarang maklumbalas bagi kaji selidik, kumpulan fokus, forum dalam talian, YouGov dalam talian, YouGov Pulse atau tweet yang telah anda buat (di mana anda telah menyediakan nama pengguna anda).

8.2          Jika anda mempunyai aduan tentang bagaimana kami menggunakan maklumat anda, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat.

9             Bagaimana untuk menghubungi kami

9.1          Sebarang soalan, komen atau permintaan mengenai dasar privasi ini adalah dialu-alukan dan hendaklah dialamatkan kepada kami di supportap@yougov.com

 

Polisi ini (bersama-sama dengan Terma dan Syarat Penggunaan) dan apa-apa dokumen lain yang kami rujuk di dalam polisi ini atau Terma dan Syarat Penggunaan, termasuk Kod Etika Persatuan Penyelidikan Pasaran, menggariskan bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda dan bersama siapa ia akan dikongsi. Sila baca dengan teliti.
Sebarang perubahan yang dibuat dalam dasar privasi kami pada masa akan datang akan dipaparkan di halaman ini.